Projekt Unijny

Informacja o Projekcie

iło nam poinformować, iż nasze przedszkole Chatka Puchatka realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych zatytułowany „Chatka Puchatka – trzecia edycja”. Jak sama nazwa wskazuje to już trzeci projekt, który otrzymał przez nas wsparcie dotacyjne na upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Gdańsk. W ramach tego projektu utworzymy 6 nowych miejsc przedszkolnych dedykowanych dzieciom z niepełnosprawnością w naszej placówce przy ul. Szarej 40 w Gdańsku.

Projekt realizujemy zgodnie z umową nr RPPM.03.01.00-22-0063/20-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna.

Całkowita wartość projektu: 532 526,95 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 452 647,91 zł

Celem głównym projektu jest wyższy poziom upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Gdańsk do 30.06.2023r., poprzez dostosowanie miejsc dla 6 dzieci z niepełnosprawnością oraz objęcie ich a także innych dzieci uczęszczających do przedszkola, w którym tworzone będą nowe miejsca przedszkolne, ofertą zajęć dodatkowych. W ramach projektu zaoferujemy m.in. zajęcia z informatyki, kodowania i dogoterapii, służące ogólnemu rozwojowi naszych przedszkolaków.