Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

Zamówienia i zapytania

2022-02-01

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy poinformować, że w związku z planowanym zakupem wyposażenia obiektu przedszkolnego położonego w Gdańsku przy ul. Szarej 40, zamieściliśmy stosowne ogłoszenie o konkurencyjnym wyborze Dostawcy na portalu Baza Konkurencyjności. Można je znaleźć pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111676

Zachęcamy do składania ofert.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: ,,Chatka Puchatka – trzecia edycja”, nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0063/20-01, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 01/05/2022/ RPPM.03.01:

fe-pl-umwp-ue.png


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny nabycia wyposażenia przedszkola, znajdującego się w Gdańsku przy ul. Szarej 40, zaplanowanego do zakupu w ramach projektu pn.: „Chatka Puchatka - trzecia edycja” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zamówienia oraz wzór szacunku znajdują się w załączonej dokumentacji dotyczącej szacowania 01/05/2022/ RPPM.03.01.

WYPOSAŻENIE Szacowanie wartości zamówienia (PDF)
WYPOSAŻENIE Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia (PDF)

fe-pl-umwp-ue.png


Szanowni Państwo,

Chcieliśmy poinformować, że w związku z planowanym remontem obiektu przedszkolnego położonego w Gdańsku przy ul. Szarej 40, zamieściliśmy stosowne ogłoszenie o konkurencyjnym wyborze Wykonawcy na portalu Baza Konkurencyjności. Można je znaleźć pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92265

Zachęcamy do składania ofert.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: ,,Chatka Puchatka – trzecia edycja”, nr wniosku: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-0063/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 EDUKACJA, Działanie 3.1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 01/01/2022/ RPPM.03.01:

fe-pl-umwp-ue.png


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny nabycia robót i materiałów budowlanych, zaplanowanych do wykonania w ramach projektu pn.: „Chatka Puchatka - trzecia edycja” dofinansowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 EDUKACJA, Działanie 3.1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 01/01/2022/ RPPM.03.01.

REMONT Szacowanie wartości zamówienia (pdF)
REMONT Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia (PDF)

fe-pl-umwp-ue.png