Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

Dostęp do przedszkola mają dzieci rodziców, którzy należą do grup zawodowych wymienionych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Oświadczenie do pobrania.


Po raz trzeci zdecydowaliśmy się ubiegać o grant na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Tym razem w ramach dofinansowania planujemy utworzyć 6 nowych miejsc przedszkolnych przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością w naszej placówce położonej w Gdańsku przy ul. Szarej 40.

Złożyliśmy na to projekt w konkursie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020 - Nabór wniosków - RPO WP 2014-2020 (pomorskie.eu)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec 2021.

fe-pl-umwp-ue.png


puchatek_flaga_gb_maly.png

Materiały z j.angielskiego umieszczone są na zewnętrznym serwerze:


 1. adaptacja dziecka uzgadniana indywidualnie z nauczycielami.
 2. wyprawka podstawowa dla dziecka:
  • kapcie
  • ubrania na zmianę
  • poduszka i kocyk (grupa najmłodsza i żłobek)
  • pieluchy i mokre chusteczki (dzieci z pieluszkami)
 3. wyprawka plastyczna na cały rok szkolny – 150 zł (gotówką do nauczycieli) do 30.09.2020
 4. ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków – PZU, składka 40 zł (chętni rodzice – płatność gotówką do nauczycieli).
 5. telefon bezpośredni do placówek:
  • ul. Szara 40 - 533 569 521
  • ul. Żwirki i Wigury 16 - 504 222 091
  • ul. Żwirki i Wigury 16 – żłobek - 504 222 071
 6. wykaz nauczycieli i opiekunek z danych grup wiekowych znajduje się w szatni na tablicy informacyjnej.
 7. rozkład dnia, regulaminy placówek, zasady przyprowadzania i odbioru dzieci – w szatni na tablicy informacyjnej.
 8. zajęcia dodatkowe oraz mycie zębów w przedszkolu zawieszone są do odwołania, poinformujemy państwa o zmianie decyzji ministerstwa edukacji narodowej i sanepidu w tej kwestii.
 9. zajęcia programowe w tym rytmika i angielski rozpoczną się od pażdziernika 2020.
 10. opłaty za przedszkole zgodnie z umową do każdego miesiąca gotówką lub na konto.
  kwoty opłat dostępne sąw zeszycie rozliczeń u nauczycieli. nieobecności dzieci rozliczane są w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 11. obowiązują w dalszym ciągu procedury związane z COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich oraz dzieci prosimy o stosowanie się do nich.
 12. w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z dyrekcją placówek:
  • przedszkole ul. Szara 40 – 509 550 375
  • przeszkole i żłobek ul. Żwirki i Wigury 16 – 660 111 480

sowa.png

Dyrekcja i Personel:

 1. Wdrożenie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczących otwarcia placówek przedszkolnych.
 2. Przyjmowanie i wydawanie dzieci w przyłbicach ochronnych
 3. Przygotowanie pomieszczenia na izolatkę
 4. Codzienne mierzenie temperatury pracowników i dzieci
 5. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i zabawek
 6. Usunięcie z przedszkola przedmiotów i  zabawek których nie można dezynfekować
 7. Przebywanie tylko na terenie przedszkola, zakaz spacerów i  wyjść .
 8. Pomoc przy czynnościach higienicznych w przyłbicach i rękawiczkach ochronnych
 9. Wyznaczenie stałych osób do danych grup dzieci
 10. Częste mycie rąk przez dzieci i personel
 11. Regularne wietrzenie sal w przedszkolu
 12. Zmniejszenie ilości dzieci w grupach
 13. odwołanie zajęć z osobami i firmami zewnętrznymi

Rodzice:

 1. wypełnienie i podpisanie dodatkowych informacji dotyczących dzieci
 2. przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci
 3. na terenie posesji przedszkola przebywanie tylko w maseczce ochronnej
 4. w szatni przebywać może tylko jeden opiekun z dzieckiem lub dziećmi
 5. po odebraniu dziecka z przedszkola jak najszybsze opuszczenie terenu posesji
 6. po wejściu do szatni obowiązkowe dezynfekowanie rąk
 7. bieżąca współpraca z dyrekcją przedszkola i natychmiastowe informowanie o ewentualnych oznakach choroby w rodzinie dziecka

sowa.png

 1. do szatni jednorazowo może wejść tylko jeden rodzic z dzieckiem
 2. rodzic jest zobowiązany do noszenia w szatni maseczki ochronnej
 3. po wejściu do budynku obowiązuje natychmiastowa dezynfekcja rąk
 4. odbierając lub przyprowadzając dziecko nie zabieramy ze sobą osób towarzyszących
 5. po odebraniu dziecka z przedszkola od razu opuszczamy teren posesji
 6. dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek z domu
 7. w razie konieczności rozmowy z nauczycielem zachowanie obowiązkowej odległości 1,5 metra
 8. bieżące czytanie aktualnych informacji na tablicy w szatni

Uwaga Rodzice!!!

2020-03-11

sowa.pngW związku z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej od dnia 16.03.2020 do dnia 25.03.2020 placówka będzie zamknięta.

w dniu 12 i 13.03.2020r. będzie prowadzony dyżur opiekuńczy dla dzieci, którym rodzice nie zdążą zapewnić innej opieki.