Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

Rekrutacja do przedszkola w ramach unijnego projektu Chatka Puchatka na rok szkolny 2013/2014

2013-09-09

Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku ogłasza na nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 do grup 3-, 4-, 5- latków.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Chatka Puchatka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu do przedszkola zostanie przyjętych 38 dzieci w wieku 2,5-5 lat z obszaru Miasta Gdańsk (20 dzieci w roku szklonym 2013/2014 oraz 18 dzieci w roku szkolnym 2014/2015).

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola lub Koordynator Projektu w siedzibie projektu w Gdańsku, przy ul. Szarej 40 lub telefonicznie pod nr telefonu 509 550 375.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz poniżej.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie do 27 września 2013 do godz. 15.00.

Zgłoszenia należy dokonać e-mailem na adres: przedszkole(at)puchatek.cal.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu, Gdańsk ul. Szara 40 (w zaklejonej kopercie).

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

Regulamin rekrutacji:
Regulamin rekrutacji
Harmonogram rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne:
Karta zgłoszenia dziecka do projektu
Oświadczenie o danych osobowych
Oświadczenie o zameldowaniu
Oświadczenie o dochodach brutto
Oświadczenie o objęciu opieką przedszkolną
Oświadczenie dodatkowe