Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

W związku z realizacją przez beneficjenta
Magdalenę Pałacką-Rybak "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM
projektu „Chatka Puchatka – druga edycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

ogłaszamy postępowanie ofertowe na następujące stanowiska do projektu:

Zapytanie prowadzący warsztaty i terapie psychologiczna.pdf
Zapytanie prowadzący zajęcia z informatyki.pdf

Zapytanie prowadzący zajęcia z piłką.pdf

 


W związku z realizacją przez beneficjenta
Magdalenę Pałacką-Rybak "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM
projektu „Chatka Puchatka – druga edycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

ogłaszamy postępowanie ofertowe na następujące stanowiska do projektu:

Zapytanie prowadzący zajęcia języka angielskiego.pdf
Zapytanie prowadzący zajęcia z psem.pdf

Zapytanie prowadzący zajęcia z rytmiki.pdf


W związku z realizacją przez beneficjenta
Magdalenę Pałacką-Rybak, "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM projektu „Chatka Puchatka”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
ogłaszamy postępowanie ofertowe na ZAKUP KOMPLETU ZABAWEK I TABLICY INTERAKTYWNEJ

Zapytanie komplet zabawek.pdf
Oferta komplet zabawek.doc

Zapytanie tablica interaktywna.pdf
Oferta tablica interaktywna.doc


W związku z realizacją przez beneficjenta
Magdalenę Pałacką-Rybak, "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM projektu „Chatka Puchatka”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
ogłaszamy postępowanie ofertowe na zatrudnienie osób na następujące stanowiska do projektu: NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA, NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO, LOGOPEDA, PROWADZĄCY GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ

Ogłoszenie nauczyciel-wychowawca.doc
Oferta nauczyciel-wychowawca.doc

Zapytanie nauczyciel języka angielskiego.pdf
Oferta nauczyciel języka angielskiego.doc

Zapytanie logopeda.pdf
Oferta logopeda.doc

Zapytanie prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej.pdf
Oferta prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej.doc


W związku z realizacją przez beneficjenta
Magdalenę Pałacką-Rybak, "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM projektu „Chatka Puchatka”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
ogłaszamy postępowanie ofertowe na zatrudnienie osób na następujące stanowiska do projektu: KOORDYNATOR PORJEKTU oraz ASYSTENT KOORDYNATORA ds. rozliczeń

Zapytanie koordynator.pdf
Oferta koordynator.doc

Zapytanie asystent.pdf
Oferta asystent.doc


Plac zabaw

2013-07-08

W związku z realizacją przez beneficjenta
Magdalenę Pałacką-Rybak, "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM projektu „Chatka Puchatka”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
ogłaszamy postępowanie ofertowe na ZAKUP PLACU ZABAW

Zapytanie plac zabaw.pdf
Oferta plac zabaw.doc