Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

Już wkrótce Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku prowadzić będzie nabór dzieci do przedszkola w ramach unijnego programu „Chatka Puchatka” na rok szkolny 2014/2015 do grup 3-, 4-, 5- latków.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 1 do 25 kwietnia 2014r. Więcej informacji a także dokumenty rekrutacyjne do pobrania w podzakładce rekrutacja.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która wybrała 20 dzieci, które uczęszczać będą do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu „Chatka Puchatka”. O wynikach rekrutacji rodzice i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista rankingowa dostępna jest Biurze Projektu, znajdującym się w siedzibie przedszkola przy ul. Szarej 40 w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku ogłasza na nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 do grup 3-, 4-, 5- latków.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Chatka Puchatka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu do przedszkola zostanie przyjętych 38 dzieci w wieku 2,5-5 lat z obszaru Miasta Gdańsk (20 dzieci w roku szklonym 2013/2014 oraz 18 dzieci w roku szkolnym 2014/2015).

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola lub Koordynator Projektu w siedzibie projektu w Gdańsku, przy ul. Szarej 40 lub telefonicznie pod nr telefonu 509 550 375.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Przedszkola Chatka Puchatka www.puchatek.org.pl w podzakładce rekrutacja.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie do 27 września 2013 do godz. 15.00.

Zgłoszenia należy dokonać e-mailem na adres: przedszkole(at)puchatek.cal.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu, Gdańsk ul. Szara 40 (w zaklejonej kopercie).

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.


Miło nam poinformować Państwa iż Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” już w najbliższych dniach rozpocznie rekrutację dzieci na rok szkolny 2013/2014 do projektu, który wsparty zostanie środkami unijnymi, pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Szczegóły rekrutacji już wkrótce w siedzibie przedszkola i na naszej stronie internetowej.