Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. CZYTAJ_WIECEJ..

 

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która wybrała 57 dzieci, które uczęszczać będą do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Chatka Puchatka II edycja”. O wynikach rekrutacji rodzice i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista rankingowa dostępna jest Biurze Projektu, znajdującym się w siedzibie przedszkola przy ul. Szarej 40 w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
przez Magdalenę Pałacką-Rybak
„Chatka Puchatka” Domowa Opieka Nad Dzieckiem


Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku ogłasza nabór dzieci do grup 3-, 4-, 5- latków do przedszkola przy ul. Szarej 40 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 16 na rok szkolny 2016/2017.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Chatka Puchatka II edycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

W ramach projektu do przedszkola przy ul. Szarej 40 przyjętych zostanie 25 dzieci oraz do przedszkola przy ul. Żwirki i Wigury 16 - 32 dzieci w wieku 2,5-5 lat z obszaru Miasta Gdańsk.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola lub Koordynator Projektu w BiurzeProjektu w Gdańsku, przy ul. Szarej 40 lub telefonicznie pod nr telefonu 509 550 375.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Przedszkola Chatka Puchatka www.puchatek.org.pl w podzakładce rekrutacja

Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie od 1 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia (skany wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów na odpowiednich formularzach) należy przesłać e-mailem na adres: przedszkole(at)puchatek.org.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu - Gdańsk ul. Szara 40 (w zaklejonej kopercie).

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.


Już wkrótce Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku prowadzić będzie nabór dzieci do grup 3-, 4-, 5- latków do przedszkola przy ul. Szarej 40 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 16 na rok szkolny 2016/2017.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 1 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00. Więcej informacji a także dokumenty rekrutacyjne do pobrania w podzakładce rekrutacja.

Nabór prowadzony będzie w związku z realizacją projektu „Chatka Puchatka II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna


W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która wybrała 2 dzieci, które uczęszczać będą do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Chatka Puchatka”. O wynikach rekrutacji rodzice i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista rankingowa dostępna jest Biurze Projektu, znajdującym się w siedzibie przedszkola przy ul. Szarej 40 w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku ogłasza dodatkowy na nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 do grup 3-, 4-, 5- latków.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Chatka Puchatka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu do przedszkola zostanie przyjętych 2 dzieci w wieku 2,5-5 lat z obszaru Miasta Gdańsk.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola lub Koordynator Projektu w Biurze Projektu w Gdańsku, przy ul. Szarej 40 lub telefonicznie pod nr telefonu 509 550 375.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Przedszkola Chatka Puchatka www.puchatek.org.pl w podzakładce rekrutacja.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie od 18 sierpnia 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia należy dokonać e-mailem na adres: przedszkole(at)puchatek.org.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu, Gdańsk ul. Szara 40 (w zaklejonej kopercie).

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.


W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która wybrała 18 dzieci, które uczęszczać będą do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Chatka Puchatka”. O wynikach rekrutacji rodzice i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista rankingowa dostępna jest Biurze Projektu, znajdującym się w siedzibie przedszkola przy ul. Szarej 40 w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gdańsku ogłasza na nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 do grup 3-, 4-, 5- latków.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Chatka Puchatka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu do przedszkola zostanie przyjętych 18 dzieci w wieku 2,5-5 lat z obszaru Miasta Gdańsk.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola lub Koordynator Projektu w Biurze Projektu w Gdańsku, przy ul. Szarej 40 lub telefonicznie pod nr telefonu 509 550 375.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Przedszkola Chatka Puchatka www.puchatek.org.pl w podzakładce rekrutacja.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia należy dokonać e-mailem na adres: przedszkole(at)puchatek.org.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu, Gdańsk ul. Szara 40 (w zaklejonej kopercie).

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.